Harvester

Harvester - Hemåt 6

Sverige i slutet av 60-talet och det var brytningstider, det var summer of love, det var studentrevolter, hippierörelse, krigsprotester, vaknande miljömedvetenhet, ny musik och ett helt nytt sätt att se på tillvaron.

Våren 1967 bildades Pärson Sound med medlemmar av skiftande bakgrund:

Bo Anders Persson, Arne Ericsson och Urban Yman var elever på Musikhögskolan, Torbjörn Abelli läste musikforskning på universitetet, Thomas Gartz spelade trummor med Mecki Mark Men, Thomas Tidholm var poet, fotograf m.m. (och hade träffat Bob Dylan!), Bengt “Beche” Berger var med en period.

Aug. -68 bytte gruppen namn till International Harvester och lite senare till Harvester. Sommaren 1969 upplöstes Harvester och ombildades till Träd, Gräs och Stenar.

Det öppna samhället i den svenska 60-tals versionen: ett stängt, färdigt och tekniskt rent liv öppnar upp för nya sätt att förstå världen. Och i Pärson Sound/International Harvester/Harvester hittar den här utvecklingen en spontan och överraskande spegel som gör att musiken än idag, mer än 30 år senare, fortfarande känns relevant.
Inte bara för att skivorna är oförskämt dyra i andrahands butiker idag, utan snarare för att en större publik idag kan förstå och ta till sig deras sätt att presentera och strukturera musik. Kanske mest tack vare utvecklingen inom den experimentella technomusiken under 90-talet med sina många variationer av olika dub och repetitiva tekniker – en lång låt är inte lång i samma betydelse längre.

Det som en gång kanske lät främmande och nyskapande kan efter tillräckligt lång tid, visa sig ha varit enormt inflytelserikt.

Läs mer om Harvester

 

Medlemmar

Bo Anders Persson
Thomas Tidholm
Torbjörn Abelli (rip)
Thomas Gartz (rip)
Arne Ericsson
Urban Yman

Utgivningar