TwiceAman

karldan

TwiceAman bildades 1981 av Dan Söderqvist och Karl Gasleben. Sedan 1978 hade de haft det lite galna ”dadaistiska” bandet  nämligen Cosmic Overdose och ännu tidigare återfann man Gasleben i Anna Själv Tredje och Dan i Ragnarök.

Med TwiceAman blev de det första new wave bandet som lät höra om sig i Sverige.

De jobbade redan från starten med konserten som en helhet där ljus och dekor var en viktig del av föreställningen.

De är fortfarande aktiva i alla högsta grad och har vunnit internationell berömmelse.

Denna, deras första platta, är tidlös.