Utsålt

SKU: SRSCD 4719. Category: .

1. Stans Vaktparad
2. Spegeln
3. Tom perrong
4. Jag klarar mig själv
5. Lycklig man
6. Att kalla det kärlek
7. Förhoppning
8. Sjuk av saknad
9. Ett färgfotografi
10 När solen har gått ner
11 Hon kommer tillbaks
12 Svenska Flaggans Dag
13 Nederlag
14 Jag såg ett ljus
15 Jag ska bli konstnär
16 %&¤=)